balený nebo bezobalový?

slyšíme to pořád …

“Obaly jsou environmentální katastrofa a jen přispívají k tvorbě zbytečného odpadu.”

“Nebalené produkty jsou pro planetu lepší.”

ale není to tak jednoduché …

  • obaly chránící produkty před poškozením a potraviny před předčasným zkažením mají svůj smysl i z pohledu environmentálního
  • zkažení potraviny nebo znehodnocení produktu často znamená větší zátěž pro životní prostředí než dopady související se samotným obalem
  • celkový dopad výroby potravin na životní prostředí je totiž obvykle mnohonásobně větší než dopad jejich obalů 1
  • například papírový kelímek tvoří pouhá 4% uhlíkové stopy take-away latte, zatímco zbývajících 96% tvoří produkce kávy a mléka a energie spotřebovaná na přípravu nápoje 2
  • také informace uvedené na obalu, které uživatele instruují, jak produkt správně používat, mohou přispět k prodloužení životnosti a tedy snížení environmentálních dopadů

Je folie na okurce opravdu rozmařilost a  zbytečný odpad?

“Výzkum ukazuje, že zabalená okurka vydrží více než třikrát déle oproti té bez obalu. Po 14 dnech také ztratí pouhých 1,5 procent své hmotnosti odpařováním, ve srovnání s 3,5 procenty za pouhé tři dny u “obnažené” okurky. Delší životnost, píše autor výzkumu Aldridge, znamená zásadně menší produkci odpadu. A nejde jen o odpad! Snížení množství potravinového odpadu znamená také celkové snížení dopadů na životní prostředí, které vznikají při produkci potravin.” 3

(P)RECYKLACE jménem MIWA

“Princip precyklace (předcházení vzniku odpadu) eliminuje potřebu recyklovat nebo jinak likvidovat odpad tím, že ho vůbec nevytváříme. V roce 2018 provedl tým odborníků z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze LCA analýzu systému MIWA. Ten spočívá v použití unikátních znovupoužitelných kapslí na potraviny vybavených chytrou technologií. Systém odpovídá logistickým i hygienickým požadavkům současných obchodních řetězců a umožňuje nakupovat bez obalu i v běžných supermarketech. Ve srovnání s běžnou distribucí potravin v jednorázových obalech může MIWA snížit celkový negativní dopad na životní prostředí až o 71 %!” 4

Musíme si připustit, že na otázku “je lepší balený nebo bezobalový produkt?” neexistuje jednoduchá odpověď .
Chceme-li hmatatelné změny, a ne se jen poplácávat po zádech, jsou klíčová řešení založená na datech.
Proto přistupujeme k aspektu udržitelnosti v rámci našich projektů případ od případu a využíváme analytickou metodu LCA!

1 https://www.researchgate.net/publication/340561677_Proposal_of_Package-to-Product_Indicator_for_Carbon_Footprint_Assessment_with_Focus_on_the_Czech_Republic

2 https://www.huhtamaki.com/en/highlights/sustainability/taking-a-closer-look-at-the-carbon-footprint-of-paper-cups-for-coffee/ 

3 https://www.independent.co.uk/life-style/food-and-drink/features/lesson-packaging-myths-shrink-wrap-cucumber-really-mindless-waste-8340812.html

4 https://www.miwa.eu/how-it-works