přírodní nebo syntetický?

slyšíme to pořád …

„Syntetické materiály jsou špatné, musíme se jim maximálně vyhýbat.“

„Produkt je 100 % přírodní, a proto udržitelný.“

ale není to tak jednoduché …

  • pěstování a zpracování přírodních surovin může způsobit významné dopady na životní prostředí; může dokonce vyžadovat více energie, vody nebo vytvářet více odpadu než výroba syntetických materiálů – příkladem může být bavlna a to dokonce i organická, která ze srovnání často vychází hůře než syntetický polyester 1
  • chemikálie, které jsou pro člověka jedny z nejvíce toxických, jsou překvapivě přírodního původu (botulotoxiny) 2
  • syntetické materiály mohou být lehčí a odolnější než přírodní – což může vést k delší životnosti výrobku, úsporám a optimalizaci spotřeby materiálu a také ke snížení dopadů souvisejících s dopravou
  • existují také materiály “na pomezí”- jsou vyráběny člověkem, ale z přírodních surovin; příkladem je vlákno Tencel – vyrábí se extrakcí celulózy z dřevní buničiny, ta je následně zvlákňována podobně jako umělá vlákna 3

Je libo tašku z ropy, bavlny nebo papíru?

“Studie zadaná MŽP porovnávala negativní dopady na životní prostředí napříč životním cyklem šesti druhů nákupních tašek: z lehkého plastu (HDPE), z pevného plastu (LDPE), papírovou tašku, textilní polyesterovou tašku (PES) a dvě varianty textilní tašky z bavlny, tedy z konvenční a organické. Vítězem se stala textilní polyesterová taška, která se používala jeden rok. Zkoumání životního cyklu ukázalo, že „bavlněná taška má vyšší environmentální dopady než taška polyesterová a to i v případě, že je vyrobena z organické bavlny. Hlavním důvodem jsou dopady, které vznikají ve fázi pěstování bavlny a podepisují se na emisích do ovzduší, vyšší spotřebě vody, přeměně krajiny nebo vlivu na ozónovu vrstvu.” Stejně tak by se papírová taška vyrovnala dopadům PES tašky až ve chvíli, kdy by papírová vlákna z této tašky prošla sedmi cykly recyklace, což je zřejmě technologicky nemožné. Papírové a HDPE tašky vykazují dopady srovnatelné s textilní PES taškou teprve při pětinásobném a dalším opakovaném použití. Tašky z LDPE se na úroveň textilní PES tašky dostávají až při téměř dvacetinásobném použití. Každé vícenásobné použití tašky snižuje její dopady a omezuje vznik odpadů.4

Co můžeme těžit z přírody? 

“Namísto stále rostoucího množství surovin bychom z přírody měli čerpat především inspiraci. Má totiž patent na geniální principy a řešení, které můžeme aplikovat i na naše lidské výzvy. Aplikace přírodních principů, struktur a tvarů na výrobky ze syntetických materiálů může pomoci například optimalizovat spotřebu surovin. Unicer, portugalská společnost vyrábějící nealkoholické nápoje, vyzvala výrobce obalů Logoplaste Innovation Lab, aby pro značku vody Vitalis vyvinul odlehčenou, ale pevnou a esteticky výraznou plastovou láhev. Designér Carlos Rego a jeho tým se inspirovali spirálovitými tvary, které se v přírodě nachází například u pokroucených borovic, které rostou v nehostinných podmínkách. Právě tento tvar a rozložení hmoty borovicím umožňuje lépe odolávat silnému větru. Použití tohoto principu na lahev vyrobenou z PET umožnilo, že je odolnější. A to i přesto, že pro její výrobu bylo využito méně surovin. Za rok se tak při výrobě ušetří 250 tun plastu.5

Musíme si připustit, že na otázku “je lepší přírodní nebo syntetický materiál?” neexistuje jednoduchá odpověď.
Chceme-li hmatatelné změny, a ne se jen poplácávat po zádech, jsou klíčová řešení založená na datech. 
Proto přistupujeme k aspektu udržitelnosti v rámci našich projektů případ od případu a využíváme analytickou metodu LCA!

1 http://mistrafuturefashion.com/

2 https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/natural-vs-synthetic-chemicals-is-a-gray-matter/

3 https://www.tencel.com/about

4 https://www.mzp.cz/cz/news_181228_tasky

5 https://www.logoplaste.com/case-studies/vitalis-case-study/