Designblok

Openstudio A.204, Gabriel Loci

jednorázový nebo
znovupoužitelný?

balený nebo
bezobalový?

přírodní nebo
syntetický?

biodegradabilní nebo
recyklovatelný?